Obchodní podmínky

Ing. Vilém Žytek

se sídlem v Havířově, Moravská 428/25, PSČ 73601

identifikační číslo: 00706680

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brickstore.cz, dále jen „e-shop“)

 

I. Smluvní vztahy

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.brickstore.cz. Pro uzavření smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (elektronická pošta), umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Použití prostředků komunikace na dálku je v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. v platném a účinném znění a dalšími platnými právními předpisy České republiky.

 

II. Ochrana osobních údajů

V rámci smluvních vztahů, zejména sjednáním kupní smlouvy, která je uzavírána pomocí prostředků na dálku, jsou přijímány a uchovávány osobní údaje. Data jsou získávána prostřednictvím registrace a jejich archivace slouží zejména pro účely zjednodušení budoucího uzavření kupní smlouvy. Pro opětovné přihlášení do internetového obchodu postačí vložení uživatelského jména (e-mailu) a hesla. Při opětovném nákupu již není nutné veškerá data vyplňovat. Své osobní údaje kupující poskytuje vědomě a dobrovolně pro stanovené účely, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. V souladu s tímto zákonem se prodejce zavazuje chránit osobní data a dále prohlašuje, že osobní data nebudou poskytnuta třetím osobám, a že svěřená data užije pouze pro potřeby elektronického obchodního systému. Dále prohlašuje, že jemu svěřená data jsou bezpečně chráněna před odcizením či zneužitím třetí osobou.

 

III. Registrace

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.   Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrací souhlasíte s archivací Vašich osobních dat, dále viz čl. II. Registrací získáte také přehled o uskutečněných objednávkách, jejich stavu a další užitečné informace, např. Vám budeme moci zasílat novinky na Vámi zvolený e-mail. Registrace je důležitá pro účast ve věrnostním programu našeho e-shopu, viz článek VI. Do registračního formuláře uvádějte pouze pravdivé údaje!  Kupující taktéž může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.

 

IV. Nákup zboží

Zboží je nabízeno v on-line obchodě na stránkách www.brickstore.cz. E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Sortiment zboží je řazen do jednotlivých kategorií a podkategorií. Příslušnou kategorii zvolíte kliknutím na hlavní menu v horní části e-shopu, nebo kliknutím na zástupný obrázek pod hlavním bannerem na hlavní stránce. Zboží můžete také různým způsobem vyhledávat pomocí vyhledávacího řádku, viz článek „Možnosti vyhledávání“. Každé zboží v e-shopu je označeno názvem, konečnou cenou a kódovým označením v podobě katalogového čísla. Kromě toho mohou být u zboží připojeny i další doplňující informace. U každé položky nabízeného zboží je uveden počet kusů na skladě. Pokud je konkrétní zboží vyprodáno, ve výpisu zboží se nezobrazuje - veškeré zboží zobrazené v jednotlivých kategoriích je tedy skladem.

Pro nákup zboží zvolte počet kusů a poté klikněte na tlačítko „Koupit“, vybrané zboží bude ve zvoleném počtu kusů přidáno do Vašeho Nákupního košíku. Poté můžete pokračovat v nákupu v našem e-shopu, nebo přejít do Nákupního košíku a dokončit Vaši objednávku. Položky z nákupního košíku můžete odstranit pomocí ikony křížku. V objednávce z Nákupního košíku pokračujete kliknutím na tlačítko „Objednat“. Pokud jste registrovaným zákazníkem, nemusíte po přihlášení do e-shopu znovu vyplňovat Vaše identifikační údaje, v opačném případě je nutné při každé objednávce Vaše údaje vyplnit znovu. Dále si vyberete způsob dopravy a platby a zobrazí se Vám konečná cena Vaší objednávky včetně připočtené ceny za dopravu. Po konečné kontrole můžete přejít k potvrzení Vaší objednávky, kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Nyní je Vaše zboží objednáno a na e-mail, který jste uvedli při vyplnění kontaktních údajů, Vám bude zaslán potvrzující e-mail s pokyny k platbě a dalšími informacemi o Vaší objednávce. Při nákupu může zákazník uplatnit i slevu v rámci našeho věrnostního programu, viz článek „Věrnostní systém“. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Registrovaní kupující mohou po přihlášení sledovat stav objednávky. Ceny uvedené v e-shopu, provozovaném na adrese www.brickstore.cz, jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

V. Omezení nákupu

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit či omezit objednávku, která je v rozporu s našimi obchodními podmínkami či z jiných důvodů, a to bez udání důvodu. O zrušení či omezení objednávky bude zákazník informován elektronickou cestou či telefonicky, a to do 48 hodin. Proti zrušení či omezení objednávky není oprávněná stížnost, zákazník není oprávněn se domáhat navýšení či úpravy objednávky. Dalším důvodem zrušení či omezení objednávky je protiprávní či spekulativní jednání zákazníka.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě využití zákonného oprávnění je kupující povinen vrátit nepoužité zboží v neporušeném (originálním) obalu, kompletní, včetně příslušenství - toto se týká pouze originálních LEGO® setů. V případě vrácení jednotlivých dílků a minifigurek je kupující povinen vrátit tyto dílky či minifigurky v takovém stavu, v jakém mu od prodávajícího byly dodány, bez jakéhokoliv poškození nebo znehodnocení.

 

VII. Záruka a reklamace

Na nové originální stavebnice (LEGO® sety) se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Reklamace částí originálních LEGO® setů je řešena dle přání kupujícího výměnou vadného/chybějícího dílku za nový nebo navrácením celého setu prodávajícímu a vrácením peněz na účet kupujícího. Za poškození nebo ztrátu zboží během přepravy ručí přepravce.

Na samostatně prodávané součásti stavebnic (dílky, minifigurky, samolepky, návody) se záruka neposkytuje. Drtivá většina samostatně prodávaných součástí stavebnic jsou součásti nové, neopotřebené a v bezvadném stavu. Samostatně prodávané součásti stavebnic, které jsou použité, jsou takto u popisu produktu viditelně označeny a je slovně vyjádřena míra jejich opotřebení. U takto označeného zboží prodejce neodpovídá za míru opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. Při koupi použitého zboží lze využít zákonnou možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, a to v případě uzavření smlouvy, kdy jsou použity prostředky komunikace na dálku, tedy zakoupení zboží přes e-shop.

V případě reklamace kupující kontaktuje prodávajícího na e-mailu brickstore@email.cz a uvede údaje nutné k vyřízení reklamace (jméno a příjmení, číslo objednávky, kontakt, číslo účtu pro zpětnou platbu a důvod reklamace). Následně bude kupující prodávajícím kontaktován a bude s ním probrán další postup při řešení reklamace.


Tento web používá cookies Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies Rozumím